• Geschiedenis

  Op 5 januari 1969 werd de voetbalvereniging FC Drunen opgericht.
  Initiatiefnemers Frans Heijmans en Cor Heeffer wilden een meer officiële status geven aan het oorspronkelijke Checobar café team , uitkomend in een onderlinge competitie met andere caféteams.

  Na aanvankelijk op een locatie in Vlijmen te hebben gespeeld werd er door de Gemeente Drunen een sportterrein toegewezen aan de Beethovenlaan in Drunen. In eigen beheer werd de complete en gezellige accommodatie opgetrokken. Toen dit gereed was mocht worden deelgenomen aan de KNVB-competitie. Een prima prestatie.

  Dat de nieuwe hechte vriendenclub ook prestaties op het veld kon leveren bleek wel uit het feit dat FC Drunen gelijk het 1e voetbaljaar kampioen werd. In de loop der jaren zijn er overigens diverse kampioenschappen behaald door de diverse vertegenwoordigende elftallen.

  Toen in 1985 de Gemeente Drunen besloot woningen te bouwen op de locatie aan de Beethovenlaan werd onze vereniging het prima alternatief geboden om aan de Torenstraat haar sportieve prestaties voort te zetten.
  Op de nieuwe Torenstraat locatie werd vervolgens in eigen beheer, deels gefaciliteerd door de Gemeente, een uitstekende accommodatie neergezet inclusief o.a. een kantine en een bestuurskamer. In 1986 werd dit schitterende complex geopend. Een sportpark waar wij door de bijzondere inzet van vele vrijwilligers nog dagelijks trots op zijn.

  Een nieuw hoogtepunt was de opening van een nieuw hoofdveld in 2009, gerealiseerd door de Gemeente Heusden en door de wethouder geopend tijdens het 40-jarig jubileum in dat zelfde jaar.

  FC Drunen is een vereniging, waar buiten de sportieve prestaties, het plezier en de familiaire gezelligheid hoog in het vaandel staat. Op deze manier is er voor zowel jong en oud een prima mogelijkheid om samen te sporten, te ontspannen en sociale contacten te onderhouden. Waar sportief succes hand in hand gaat met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Een vereniging als FC Drunen kan niet bestaan zonder de geweldige inzet/bijdrage van een groot aantal vrijwilligers en de sponsoren!

  FC Drunen: een club om van te houden!